Erbjudande till aktieägare i SignUp

Bekräftelser i anledning av tillgång till information

På grund av legala restriktioner är informationen på den här hemsidan inte avsedd eller tillgänglig för vissa personer.

Du önskar få tillgång till en hemsida som SUS Intermediate Company AB (”Budigvaren”) tagit fram innehållandes information och dokument hänförliga till Budgivarens kontanterbjudande till aktieägarna i SignUp Software AB (publ) ("SignUp") ("Erbjudandet").

För att få tillgång till ytterligare information om Erbjudandet måste besökare av denna hemsida bekräfta att de har läst och accepterar följande legala information.

Ange vilket land du är bosatt i:
Välj...
Ange vilket land du befinner dig i:
Välj...